۱۳۸۸ مهر ۱۲, یکشنبه

همه ادیان به یک زبان سخن می گویند

کارما ، حلقه مرکزی فروهر ، فلورانس اسکاول شین ،قرآن و...... همه به یک موضوع زیبا اشاره دارند ، اگر چه نوع بیان و روش نگارش جمله اندکی متفاوت است ، اما همه ادیان به یک نیروی ماورا طبیعت ، نیروی کائنات یا همان منبع عشق عظیم الهی اشاره دارند و آن این است که اگر در زندگی نیکی کنی، خیر و پیروزی بدست می آوری و اگر آزار برسانی شر و شکست را می پذیری ، عمیق تر نگاه کنیم : هر آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند ، پس اگر برای دیگران منفی برمی گزینی مطمئنا نیروی منفی را هم برای خودت جذب می کنی و به همین صورت نیروی مثبت .
قاون جاذبه ، قانون راز ، قانون کارما و ... همه و همه به شاه کلید زندگی اشاره دارند :غم ، اندوه و غصه را فراموش کن ، زیبا زندگی کن ، زیبایی را به دیگران اهدا کن ، هدیه لحظات زیبا را از دیگران بپذیر و به این کار ادامه بده............
به همین راحتی زندگی رنگ های شاد به خود می گیرد.
امروز چهارمین سالگرد زندگی رنگی پس از انتخاب و پذیرش و فراخوانی این قانون به لحظات من است و این نوشته ها شعار نیست بلکه دقایق شیرین لمس کردن قانون است .

هیچ نظری موجود نیست: